WYSZUKAJ WAKACJE

Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji

Hrvaska.net - Gradtur d.o.o.

Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji

ogólne zasady - ubezpieczenie firmy - Zavarovalnica Sava d.d.

KRYCIE PODSTAWOWE OSNOVNO KRITJE:
minimalnie 10,85 EUR tzn.
+ 4,03% od całkowitej kwoty (do 2 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 4,22% od całkowitej kwoty (do maksymalnie 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 4,42% od całkowitej kwoty (więcej niż 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)

ROZSZERZONE RYZYKO:
minimalnie 10,85 EUR tzn.
+ 5,67% od całkowitej kwoty (do 2 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 5,95% od całkowitej kwoty (do maksymalnie 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 6,23% od całkowitej kwoty (więcej niż 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)

Ogólne Zasady i Warunki Ubezpieczenia Anulowania Ryzyka dla Wycieczki Turystycznej
Szanowni klienci,

Częścią oferty jest również ubezpieczenie w wypadku anulowania wycieczki. Zwracamy Państwu całość pieniędzy wykupionej wycieczki w wypadku zdarzeń określonych poniżej:

a) Wypadek, utrata życia, nieoczekiwane pogorszenie się stanu zdrowia, który zakazuje ubezpieczonej osobie przebycia podróży.

b) Wypadek, utrata życia, nieoczekiwane pogorszenie się stanu zdrowia najbliższego członka rodziny (małżonek, rodzice, dzieci, wnuki, bracia, siostry) który uniemożliwia ubezpieczonej osobie przebycia podróży.

c) Projekty wojskowe lub wezwania sądowe, gdzie obecność osoby ubezpieczonej jest obowiązkowa.

d) Wypadki spowodowane siłami natury, który zakazuje ubezpieczonej osobie przebycia podróży

Ubezpieczenie naszej firmy również pokrywa wydatki ubezpieczonej osoby, które wynikają z samotniej podróży, z powodu odwołania podróży współubezpieczonych osób, wynikający z polisy ubezpieczeniowej, która odwołała podróż z powodu wymienionego powyżej. Tylko jedna ubezpieczona osoba ma prawo do powołania się na anulowanie

Tylko jedna osoba ubezpieczona może podać się do tego rodzaju anulowania i musi być to oczywiste z dokumentacji anulowania (rejestracja spółdzielni i spółdzielnia polisa ubezpieczeniowa, raport poszkodowania współpodróżnego).

Osoba ubezpieczona ma obowiązek niezwłocznie poinformować agencję o zaistniałej sytuacji niemożności podjęcia podróży. Forma poinformowania musi być na piśmie.

DOKUMENTACJA ROSZCZEŃUBEZPIECZENIOWYCH
Beneficjent (osoba ubezpieczona albo jego następca prawny) musi okazać dokument z wydarzenia z żetelnym raportem sporządonym we właściwej instytucji. Jeśli anulowanie wystąpiło z powodu niespodziewanego pogorszenia się stanu zdrowia, który uniemożliwia osobie ubezpieczonej podjęcie podróży albo jego najbliższej rodziny, wtedy musi przedstawić fotokopię raportu za okres tymczasowej niezdolności do pracy. Z tego raportu musi wynikać jasno, że status zbiega się z datami podróży. Inna możliwość jest medycznym raportem, który musi zawierać następujące dane:
- datę pogorszenia się stanu zdrowia,
- krótki opis choroby,
- postępowanie terapełtyczne w celu polepszenia zdrowia.

Roszczenie ubezpieczeniowe dotyczy się ubezpieczonego. Roszczenie ubezpieczeniowe musi zawierać postępowanie zgodnie z dokumentami:
- kopia ubezpieczenia,
- umowa o zawarciu podróży pomiędzy ubezpieczonym a agencją podróży,
- raport kompetentnej instytucji.

Prosimy przeczytać:Strony 1 i 2

Ramada Resort

zniżka -5 %

zniżka -5%

FIRST MINUTE - 10%

HB - dwa posiłki

więcej >

Domki mobilne kemping Ankaran

zniżka -2 %

zniżka -2%

FIRST MINUTE -2%

wynajem

więcej >

hotel Sunce

zniżka -10 %

zniżka -10%

FIRST MINUTE - 10%

HB - dwa posiłki

więcej >

Vile Adriatic

zniżka -15 %

zniżka -15%

FIRST MINUTE -15%

HB - dwa posiłki

więcej >