Parametri traženja

Osiguranje rizika od otkaza turističkog putovanja

Hrvaska.net - Gradtur d.o.o.

Osiguranje rizika od otkaza turističkog putovanja

Premija:
minimalno 10,85 EUR
+ 4,03% od ukupnog iznosa (do 2 osobe na polici osiguranja)
+ 4,22% od ukupnog iznosa (do i uključujući 5 osoba na polici osiguranja)
+ 4,52% od ukupnog iznosa (više od 5 ljudi na polici osiguranja)

Premija: prošireno pokriće
minimalno 10,85 EUR
+ 5,67% od ukupnog iznosa (do 2 osobe na polici osiguranja)
+ 5,95% od ukupnog iznosa (do i uključujući 5 osoba na polici osiguranja)
+ 6,23% od ukupnog iznosa (više od 5 ljudi na polici osiguranja)

Opći uvjeti - osiguranje - Zavarovalnica Sava d.d.

1. PREDMET OSIGURANJA
(1) Predmet je osiguranja šteta koja se nanosi putniku zbog otkazivanja putovanja koje je već u cijelosti ili djelomično plaćeno.

2. OSIGURANA VRIJEDNOST
Osigurana vrijednost odnosi se na iznos koji je putnik dužan podmiriti kod otkazivanja putovanja. Taj iznos ovisi o tome koliko je rano aranžman bio otkazan, prema Općim uvjetima agencije.

3. ŠTETNI SLUČAJ

1) Štetni se slučaj događa kad putnik pismenim putem otkaže putovanje prije samog putovanja ili na njegov dan. Postoje dva različita jamstva za osiguranje rizika od otkaza:
a) JEDNOSTAVNO POKRIĆE
b) PROŠIRENO POKRIĆE

2) Osiguranje obuhvaća i pokriće troškova od otkaza za sve putnike koji su napisani na istoj polici osiguranja. Jednostavno pokriće može obuhvatiti maksimalno 8 putnika, a prošireno 10.

6. DOKUMENTIRANJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Stranka koja ima pravo na odštetu (putnik ili njegov pravni nasljednik) treba štetni događaj dokumentirati vjerodostojnom potvrdom stručne ustanove. Kad je razlog otkaza putovanja pogoršanje putnikovog zdravstvenog stanja ili njegove uže obitelji, a koje mu onemogućava putovanje, treba odštetnom zahtjevu priložiti i fotokopiju izvještaja u trajanju privremene nesposobnosti za rad, iz koje proizlazi da se bolesnički status poklapa s datumom namjeravanog putovanja, ili zdravstvenu potvrdu koja treba obuhvaćati barem sljedeće podatke:

- datum pogoršanja zdravstvenog stanja
- kratka anamneza bolesti koja je putniku spriječila putovanje
- vrsta terapije

Takva potvrda treba biti izdana najkasnije do dana namjeravanog putovanja.
U slučaju da je riječ o pogoršanju zdravstvenog stanja člana iz uže obitelji iz odštetne dokumentacije treba biti razvidno i srodstvo putnika i oboljelog.

Odštetni zahtjev uvažava tvrtka koja je provela osiguranje (GRADTUR d.o.o.). Zahtjevu trebaju putnik i tvrtka priložiti i prijavnicu (akontacijski ili obični račun) o dogovorenom turističkom putovanju te potvrdu stručne ustanove u skladu s navodima iz prijašnjih odlomaka.


II. JEDNOSTAVNO POKRIĆE

Članak 12. - Osiguravajući slučaj - JEDNOSTAVNO POKRIĆE
(1) Slučaj osiguranja obuhvaćen ovim uvjetima tiče se osiguranika koji prije putovanja ili na sam njegov dan pisanim putem otkaže putovanje i/ili se ne pojavi zbog jednog od sljedećih događaja:

a) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja koje sprečava putovanje

b) trudnoća

c) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja članova obitelji koje osiguraniku onemogućuje putovanje, pod uvjetom da nesreća ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja zahtijeva kućnu njegu, ambulantno ili bolničko liječenje uz neophodnu prisutnost osiguranika

U slučaju nesreće ili neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja u obitelji osiguranik se može pozvati na sljedeće članove: supružnik ili partner u kućanstvu, djeca, partnerova djeca, posvojena djeca, udomljena djeca, roditelji, maćeha i očuh.

U slučaju smrti člana obitelji osiguranik se može pozvati na sljedeće osobe: supružnik ili partner u kućanstvu, djeca, partnerova djeca, posvojena djeca, udomljena djeca, roditelji, maćeha, očuh, zet, snaha, unuci, svekar, svekrva, punica, tast, djed, baka, brat, sestra, šogor, šogorica, teta, stric, ujak, bratić, sestrična, nećak i nećakinja.

III. PROŠIRENO POKRIĆE

Članak 13. - Osiguravajući slučaj - PROŠIRENO POKRIĆE
(1) Slučaj osiguranja obuhvaćen ovim uvjetima tiče se osiguranika koji prije putovanja ili na sam njegov dan pisanim putem otkaže putovanje i/ili se ne pojavi zbog jednog od sljedećih događaja:

a) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja koje sprečava putovanje

b) trudnoća

c) nesreća, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja članova obitelji koje osiguraniku onemogućuje putovanje, pod uvjetom da nesreća ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja zahtijeva kućnu njegu, ambulantno ili bolničko liječenje uz neophodnu prisutnost osiguranika

U slučaju nesreće ili neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja u obitelji osiguranik se može pozvati na sljedeće članove: supružnik ili partner u kućanstvu, djeca, partnerova djeca, posvojena djeca, udomljena djeca, roditelji, maćeha i očuh.

U slučaju smrti člana obitelji osiguranik se može pozvati na sljedeće osobe: supružnik ili partner u kućanstvu, djeca, partnerova djeca, posvojena djeca, udomljena djeca, roditelji, maćeha, očuh, zet, snaha, unuci, svekar, svekrva, punica, tast, djed, baka, brat, sestra, šogor, šogorica, teta, stric, ujak, bratić, sestrična, nećak i nećakinja.

d) oštećenje imovine osiguranika u mjestu prebivališta kao posljedica potresa, poplave, požara, oluje, tuče, odrona, eksplozije, pljačke ili provale, te koje stoga zahtijeva prisutnost osiguranika

e) poziv sudske ili upravne vlasti koji zahtijeva prisutnost osiguranika

f) neočekivani gubitak zaposlenja na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da je riječ o otkazu bez krivnje osiguranika

g) zapošljavanje na novom poslu, pod uvjetom da je osiguranik bio prijavljen kao nezaposlen na zavodu za zapošljavanje i koji još nije ostvario pravo na godišnji odmor

h) podnošenje zahtjeva za razvod braka nadležnom sudu neposredno prije zajedničkog putovanja osiguranih supružnika, a nakon plaćenog puta i osiguranja

i) nedostatak snijega tijekom skijaške sezone. Nedostatkom snijega smatra se situacija u kojoj skijališta (žičara i staza) ne rade isključivo zbog nedostatka snijega na skijaškim centrima u posljednja tri dana prije polaska na putovanje. Otkazivanje putovanja zbog nedostatka snijega može se zahtijevati samo u skijaškim aranžmanima. Osiguranje pokriva ovakvo otkazivanje samo u slučaju da nije pokriveno drugim osiguranjima ili jamstvima.

j) izbijanje epidemije i/ili pandemije uslijed koje Ministarstvo vanjskih poslova (Republike Slovenije) ne savjetuje putovanje u tu zemlju

1.3.2020 - Osiguratelji tvrde da koronavirus više nije (ne) nepredvidivi događaj, tako da otkazivanja putovanja neće pokriti ni oni koji su osigurali izbijanje u slučaju epidemije.

k) transplantacija organa kojoj je datum postavljen ili priopćen nakon što je polica osiguranja već sklopljena

l) liječenje u toplicama kojem je datum postavljen ili priopćen nakon što je polica osiguranja već sklopljena

m) poziv na operaciju ako je datum za operaciju određen ili priopćen osiguraniku nakon zaključenja osiguranja (dakle da nije datum bio več ranije poznat).

Ukupno - uvjeti osiguranja - osiguranje Zavarovalnica Sava d.d.
- Molimo pročitajte
- Cijeli Opći uvjeti - Zavarovalnica Sava d.d.
- slovenski jezik
1 te 2 stranica


WITH A NEW CIRCULAR 28.02.2020
Changes:
1) Changing the type of insurance for concluded insurance policies. It is not possible to change the form of coverage from basic insurance to expanded coverage on concluded policies.
2) After the expiry of 48 hours from the made booking, the insurance in case of cancellation can be added only if the trip is more than 60 days away (15 days – before the change).


WITH A NEW CIRCULAR 13.03.2020 - SAMO ZA PROŠIRENO OSIGURANJE
Stop of validity:
1) Sava Insurance Company does not cover the cost of travel cancellation due to an outbreak of an epidemic and/or pandemic related to the occurrence of the coronavirus or COVID-19 disease on all newly concluded expanded insurance policies.
All insurance policies already concluded by this date cover the travel cancellation costs, due to an outbreak of an epidemic and/or pandemic related to the occurrence of the coronavirus or COVID-19 disease in accordance with the GENERAL CONDITIONS OF INSURANCE IN CASE OF CANCELLATION (SP TUR 01/19).
Reiserücktrittversicherung - slovenski Hrvaska.net Gradtur d.o.o. Reiserücktrittversicherung - Hrvatski Insurance in case of cancellation - DIFFRENCE

Ramada Resort

akcija -5 %

akcija -5%

FIRST MINUTE - 10%

ljeto 2020

više >

Hotel Histrion

akcija -15 %

akcija -15%

FIRST MINUTE -15%

najam

više >

hotel Sunce

akcija -10 %

akcija -10%

FIRST MINUTE - 10%

polupansion

više >

Hotel Mirta

akcija -15 %

akcija -15%

FIRST MINUTE -15%

polupansion

više >