WARUNKI OGÓLNE (Hrvaska.net - Gradtur d.o.o.)

WYSZUKAJ WAKACJE

Ogólne warunki

Hrvaska.net Gradtur d.o.o. quick check WARUNKI SPECJALNE Ochrona Praw Konsumenta
Przydatna informacja

Ogólne warunki

Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

OGÓLNE WARUNKI DLA USŁUG ZAKWATEROWANIA
(prywatne zakwaterowania, hotele, latarnie morskie, wille, domki mobilne, apartamenty)

WSTĘP
Hrvaska.net zapewnia usługi zakwaterowania zgodnie z Warunkami Ogólnymi oraz z okresem i szczegółami uzgodnionymi w rezerwacji. Hrvaska.net nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wywołane przez warunki poza jego kontrolą, włączając wojny, zamieszki, strajki, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, niedogodności sanitarne, ograniczenia przez władze lokalne, śmierć lub choroba usługodawcy, itp.

REZERWACJA I ZAPŁATA
Zapytania i rezerwacje zakwaterowań mogą zostać dokonane elektronicznie, listownie lub osobiście w biurze hrvaska.net.
Podczas rezerwacji, klient potwierdza, że zaznajomił się z Warunkami Ogólnymi oraz że akceptuje je w całości. Stąd, wszystko określone w Warunkach Ogólnych staje się prawnie wiążące zarówno dla klienta jak i hrvaska.net.

Podczas rezerwacji, klient jest zobowiązany do udzielenia informacji niezbędnych w procedurze rezerwacji. Podczas rezerwacji, klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki, w zależności od metody płatności, natomiast równowaga i opłata klimatyczna musi być opłacona 15 dni przed datą przyjazdu lub w miejscu zakwaterowania podczas zameldowania się, w zależności od formy płatności, o której będzie klient poinformowany w momencie potwierdzenia rezerwacji.

PODATEK KLIMATYCZNY
Nawiązując do Prawa chorwackiego dotyczącego podatku klimatycznego, klienci są zobligowani do zapłaty podatku klimatycznego podczas płacenia za zakwaterowanie. Opłata klimatyczna waha się od 2,00 do 7,00 KN za osobę dorosłą za dzień.

Klienci w wieku 12 do 18 lat mają 50% zniżkę, kiedy dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z płacenia tego podatku. Całkowita suma podatku klimatycznego zależy od okresu podróży i jest pobierana nawiązując do Warunków Ogólnych, kiedy płatność jest dokonywana.

CENA ZAKWATEROWANIA
Cena zakwaterowania zawiera podstawowe usługi, tak jak opisane w zarezerwowanej jednostce zakwaterowania. Specjalne usługi to takie, które nie są włączone w cenę zakwaterowania (w jednostkach zakwaterowania opisane jako usługi na podstawie umowy lub dodatkowe usługi są dostępne po wcześniejszym ustaleniu); zatem, klient płaci za nie osobno. Te usługi muszą być zgłoszone w momencie dokonywania rezerwacji.

Cena zakwaterowania jest podawana w walucie EURO. Hrvaska.net zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ceny wstępnej (w przypadku, gdy gospodarz zmienia ceny lub nastąpią zmiany kursów). Dla klientów, którzy zapłacili zaliczkę za ich rezerwację, hrvaska.net gwarantuje cenę zakwaterowania, podaną w kalkulacji, zgodnie z którym zaliczka została wpłacona. Jeśli wystąpią przed wypłatą zaliczki zmiany, hrvaska.net ma obowiązek poinformować o tym klienta.

Jeśli więcej klientów jest zgłoszonych, niż zapisanych na voucherze w jednostnce zakwaterowania, gospodarz ma prawo do odmowy zakwaterowania dodatkowego klienta w jednostce lub zakwaterować wszystkich klientów za dodatkową opłatą wpłaconą bezpośrednio gospodarzowi.

KATEGORYZACJA I OPIS USŁUGI
Jednostki zakwaterowania oferowane przez hrvaska.net są opisane w odniesieniu do oficjalnej kategoryzacji uprawnionej instytucji oraz bazując na sprawdzeniu fizycznym przed umieszczeniem w ofercie online hrvaska.net.
Standardy zakwaterowań, jedzenia, usług, itp. różnią się z od miejsca do miejsca, od kraju do kraju i nie można ich ze sobą porównywać. Informacja uzyskana w miejscu sprzedaży nie zobliguje hrvaska.net w żadnym większym stopniu niż do informacji zawartych na stronie internetowej www.hrvaska.net, w katalogu hrvaska.net lub innych materiałach drukowanych.

Pakiet wsparcia premium
Dopłata 1,2% do wartości rezerwacji.

Daje następujące korzyści:
- zmiana rezerwacji bez dopłaty (jeśli jest możliwa zmiana),
- bezpłatna zmiana osoby na voucheru,
- poziom wsparcia: agenci dostępni 12 godzin (od 8:00 do 20:00) w ciągu tygodnia i weekendy

Przy standardowym pakiecie poziom wsparcia tylko w dniach roboczych od 8:00 do 16:00 godziny, a zmiana rezerwacji jest odpłatna.

Hrvaska.net PRAAWO DO ZMIAN I ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Hrvaska.net rezerwuje sobie prawo do zmiany lub modyfikacji rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych warunkami pozostającymi poza jego kontrolą, których nie można przewidzieć, uniknąć lub skorygować (patrz Artykuł 1). Zarezerwowane zakwaterowanie może być zastąpione tylko jednostką zakwaterowania takiej samej lub wyższej kategorii i cenie potwierdzonej podczas rezerwacji pod warunkiem, że klient zostanie poinformowany o tym z wyprzedzeniem.

Zastąpione zakwaterowanie powinno być tylko jednostką zakwaterowania wyższej kategorii, a cena za zastąpipne zakwaterowanie powinno być wyższe o 15% lub więcej niż pierwotnie zarezerwowane zakwaterowanie, hrvaska.net rezerwuje sobie prawo do pobrania opłaty od różnicy ceny po konsultacji z klientem.

W przypadkach, kiedy zastąpnione zakwaterowanie za zapłacone zakwaterowanie nie jest dostępne, hrvaska.net rezerwuje sobie prawo do anulowania rezerwacji po uprzednim powiadomieniu klienta (co najmniej 7 dni przed przyjazdem) i gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty.
Gdyby odpowiednie zakwaterowanie zastępcze nie może być dostępne w dniu przyjazdu, hrvaska.net dostarczy informację na temat dostępnych noclegów, które nie są zawarte w ofercie hrvaska.net i gwarantuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

PRAWO KONSUMENTA DO ZMIAN I ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeśli klient zechciałby zmienić lub anulować rezerwację, musi to zostać wykonane w formie pisemnej (wiadomość e-mail, listownie lub faksem). Następujące przykłady zmiany: zmiana liczby klientów, zmiana daty przyjazdu/wyjazdu. Zmiany muszą być dokonane najmniej 30 dni przed datą planowanego przyjazdu.
Pierwsza zmiana w rezerwacji jest bezpłatna, dopóki nie wiąże się z dalszymi kosztami dla hrvaska.net. Dla dalszych zmian w rezerwacji, obowiązywać będzie dopłata 15 EUR za zmianę. Jeśli zmiana rezerwacji nie jest możliwa i klient musi zrezygnować z tego powodu, warunki odstąpienia od rezerwacji wymienione poniżej będą egzekwowane. Następujące przykłady anulowania rezerwacji: zmiana jednostki zakwaterowania, a wszystkie zmiany dokonane w ciągu 30 dni od daty przyjazdu lub w trakcie korzystania z tych obiektów.

W przypadku anulowania rezerwacji, data otrzymania pisemnego anulowania jest użyta do obliczenia kosztów anulowania jak następuje:
- Za anulowanie do 30 dni przed datą przyjazdu, od 30% ceny zakwaterowania zostanie pobrana opłata (zaliczka nie podlega zwrotowi)
- Za anulowanie od 29 - 15 dni przed przyjazdem, 50% ceny zakwaterowania zostanie pobrana opłata,
- Za anulowanie od 14 - 8 dni przed datą przyjazdu, 80% ceny zakwaterowania zostanie pobrana opłata,
- Za anulowanie od 7 - 3 dni przed datą przyjazdu, 90% ceny zakwaterowania zostanie pobrana opłata,
- Za anulowanie 2 dni przed datą przyjazdu, nie pojawienie się lub anulowanie podczas użytkowania jednostki zakwaterowania, 100% ceny zakwaterowania zostanie pobrana opłata.

Za anulowanie z powodów spowodowanych przez warunki niezależne od kontroli, klienci muszą przedstawić pisemne zeznanie, a hrvaska.net pobierze tylko rzeczywiste koszty, do maksymalnie 100% całkowitej wartości rezerwacji.

OBOWIĄZKI hrvaska.net
Obowiązkiem hrvaska.net jest dbać o świadczone usługi, gospodarzy oraz o interesy i prawa odbiorców, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i praktykami w dziedzinie turystyki. Hrvaska.net wypełni wszystkie określone obowiązki w całości i jak zostały opisane wyżej, z wyjątkiem okoliczności wywołanych warunkami poza jego kontrolą (art. 1), kiedy Artykuł 6 jest zastosowany.

OBOWIĄZKI KLIENTA
Klient jest zobowiązany do:
- posiadania ważnych dokumentów podróży,
- przestrzegania przepisów celnych i zasad wymiany waluty w Republice Chorwacji.
- przestrzegania zasad w jednostce zakwaterowania i nawiązania dobrych relacji z gospodarzem,
- przedstawienia potwierdzenia zapłaty (Voucher otrzymany pocztą lub przez wiadomość e-mail) zaraz po przyjeździe,
- klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy wiza jest konieczna w Chorwacji i sąsiadujących z nią państwami.
Jeśli klient nie będzie przestrzegał wyżej wymienionych obowiązków, klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i musi pokryć ich koszty.
W momencie potwierdzenia rezerwacji, klient akceptuje pokrycie kosztów wszelkich szkód bezpośrednio gospodarzowi.

BAGAŻ
Hrvaska.net nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia, zniszczenia lub zgubione bagaże, jak również za kradzież bagażu lub wartościowych przedmiotów w miejscu zakwaterowania (rekomendujemy wypożyczenie sejfu jeśli jest dostępny). Zgubiony bagaż lub skradzione kosztowności powinny być zgłoszone gospodarzowi lub w lokalnym komisariacie policji.

SKARGI
W przypadku, gdy świadczone usługi nie są zadowalające, klient ma prawo żądać rozsądnej rekompensaty poprzez złożenie pisemnej reklamacji. Każdy klient ma prawo złożyć reklamację, jeżeli płatna usługa nie jest dostarczona. Każdy klient - posiadacz rezerwacji, powienien złożyć osobne skargi.

Procedura składania skargi:

- Klient musi niezwłocznie złożyć skargę o adekwatnej usłudze do gospodarza. Klient jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielem hrvaska.net i gospodarzem, w celu rozwiązania problemu. Jeśli klient nie zaakceptuje oferowanego rozwiązania wążącego się z zapłatą za usługę na miejscu, hrvaska.net nie zaakceptuje późniejszych reklamacji i nie będzie na nie odpowiadać.

- Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, klient jest proszony o sporządzenie skargi w formie pisemnej w dwóch kopiach, z pomocą przedstawiciela hrvaska.net, a obie muszą być podpisane. Jedna kopia zostanie dostarczona do klienta.

- W ciągu 8 dni od powrotu, klient jest zobowiązany do wypełnienia pisemnej skargi z dołączoną dokumentacją stwierdzającą podstawy do reklamacji do hrvaska.net. Hrvaska.net weźmie pod uwagę tylko poprawnie wypełnione skargi, otrzymane w ciągu 8 dni.

- Hrvaska.net bierze odpowiedzialność do złożenia pisemnej decyzji w odpowiedzi na skargę w ciągu 14 dni po otrzymaniu reklamacji. Jeśli hrvaska.net potrzebuje więcej czasu na zebranie informacji i zweryfikowanie skargi z gospodarzem, w tym wypadku może przedłużyć czas reakcji do maksymalnie 14 dni. Hrvaska.net weźmie pod uwagę skargi, które nie mogą być rozwiązane na miejscu.

- Do momentu zaprezentowania przez hrvaska.net rozwiązania, klient powinien powstrzymać się od mediacji przez jakiekolwiek inną stronę, arbitraż przez stowarzyszenie chorwackich biur podróży, albo z brania sprawy do sądu oraz z informowania prasy.

Maksymalna wysokość rekompensaty za reklamację może wynosić koszt części usługi(usług) w reklamacji. Nie może zawierać całej sumy wpłaconej dla hrvaska.net oraz nie może obejmować dostarczonych już usług.


WARUNKI SPECJALNE Ochrona Praw Konsumenta
Fragment Ustawy o Ochronie Praw Konsumenta - 1, odnosząc się do organizacji przygotowania podróży (ważne od 15.01.2008r.)
Zastosowanie: Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów.
Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do umowy podróży i nie dotyczy się innych usług turystycznych


COVID 19 - WYJAŚNIENIE
Wyjaśnienie dotyczące COVID: umieszczenie państwa na czerwonej liście ze strony słoweńskiej lub zagranicznej odpowiedzialnej instytucji nie jest siłą wyższą i nie zezwala na bezpłatne anulowanie wykupionej oferty. Hotelarze/kempingi/obiekty zakwaterowania i partnerzy mogą nadal naliczać koszty anulowania zgodnie z ogólnymi warunkami. Wszystkie możliwe ograniczenia administracyjne oraz związane z nimi koszty są pokrywane przez podróżującego (np. test na covid, szczepienie na covid, obowiazkowa kwarantanna po powrocie z podróży lub na miejsce docelowe). Ograniczenia administracyjne nie są powodem do bezpłatnego anulowania wykupionej oferty.

JURYSDYKCJA SĄDOWA
Jeżeli klient nie będzie zadowolony z rozwiązania reklamacji, sprawa może być wniesiona do sądu (jurysdykcja sądowa w Lublanie).

ADNOTACJA
Podczas płatności zaliczki lub całej kwoty, klient akceptuje Warunki Ogólne w ich całej treści.
Ljubljana, 18. 11. 2019r.


OFERTA TOP

zniżka -6 %

FIRST MINUTE

zima 2024 | Niepełne wyżywienie

zniżka -10 %

FIRST MINUTE

zima 2024 | HB - dwa posiłki

zniżka -5 %

FIRST MINUTE - 5%

zima 2023 | śniadanie i kolacja

zniżka -10 %

FIRST MINUTE - 10%

zima 2024 | HB - Dwa posiłki

Obsługa klienta:
info@hrvaska.net